Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

ΔΙΑΒΑΣΑ ΚΑΠΟΥ.....


‘’Να θυμάσαι και να φοβάσαι δύο λογισμούς. Ο ένας λέει: «Είσαι άγιος» και ο άλλος: «Δεν θα σωθείς».

Όμως εσύ, ‘’Έχει ο Θεός’’, να λες. Και με ζήλο, να ρίχνεσαι πάλι στον αγώνα.* «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», γ.Σωφρονίου Σαχάρωφ, Εκδ. Ι.Μ.Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ

ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ...
Ή πιο συμφέρουσα ημέρα είναι εκείνη πού υποφέρουμε πάρα πολύ.  Άμα  δεν υποφέρουμε, μοιάζουμε μ’ εκείνον πού άνοιξε το μαγαζί του και κανείς  δεν ήρθε να ψωνίσει. ’Έπαθλο παίρνουν όχι οι θεατές, αλλά οι αθλητές που  αθλούνται νομίμως.
Γέρο - Παναής

Gospel Meditation: Parable of the Good Samaritan
Captain Sullenberger, who made a successful forced landing in the Hudson River after a flock of birds flew into and destroyed both of his jet engines shortly after take-off wrote: "I've delivered a million passengers to their destinations for over forty years, yet in the end I'm forever going to be judged on a 208 second flight!"


In today's gospel parable, three men are judged – not for the content of their life's work – but for the choice they made at a specific moment of time. Each happened upon the man beaten and left for dead by thieves, yet only one – a Samaritan – had enough compassion to stop, act, and offer assistance. The other two simply ignored the man and passed by on the other side.


Each day, many opportunities present themselves by which we might act and glorify God, and the decisions we make in any given situation will either serve to define us as a true follower of Christ or bind us to a harsh and dire judgement. The choice is yours.Very Rev. Fr. John Memorich

A drop of prayer can calm a sea of trouble. Fr. John
A drop of prayer can calm a sea of trouble.

Fr. John

"Living Temple"Today we commemorate the solemn Feast of Mary's Entrance into the Temple as a child so as to be raised by the priests and pious women; the underlying theme being that Mary enters the Temple to become herself the "Living Temple" of God. Therefore, by celebrating this feast we are also reminded that we, too, are to be the House, Temple, and Tabernacle of the Lord!

Fr. John

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ...

Δεν είναι δύσκολος ό αγώνας γιά τις δοκιμασίες, όταν συμπαρίσταται ή θεία χάρις. «Εγώ θανατώνω και ζωοποιώ, εγώ πληγώνω και γιατρεύω και δεν υπάρχει κανένας, ό όποιος θα ελευθερώσει (κάποιον) από τα χέρια μου».
 (Δευτ. 32, 39).Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Ή χάρις είναι προμήνυμα δοκιμασίας.
Ή χάρις είναι προμήνυμα δοκιμασίας. Μη νομίζουμε ότι παύει ό Θεός να προστατεύει κατά τήν περίοδο της δοκιμασίας. Μάς αφήνει όμως φαινομενικά  μόνους γιά να παιδαγωγηθούμε, γιά να μη βασιζόμαστε στον εαυτό μας. Το καλοκαίρι διαδέχεται ό χειμώνας, τήν μέρα ή νύχτα. Έτσι και ή χάρις Την  δοκιμασία.Γέρο - Παναής

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ.

Όπως ή λάμπα τού ηλεκτρισμού, εάν δεν ενωθεί......
Όπως ή λάμπα τού ηλεκτρισμού, εάν δεν ενωθεί με το καλώδιο, δεν φέρνει ρεύμα άφ’ έαυτής, έτσι και ό άνθρωπος, εάν δεν ενωθεί διά της προσευχής με τον Θεό, δεν φωτίζεται ή ψυχή του, ούτε και χαρίσματα λαμβάνει, από το Πανάγιον Πνεύμα.Γέρων Ελπίδιος

Όταν στέκεσαι στην προσευχή.............Όταν στέκεσαι στην προσευχή, να συνειδητοποιείς με ποιόν έχεις να κάνεις, με ποιόν συνομιλείς. Εάν, όταν συνομιλείς με κάποιον άνθρωπο, ούτε   νυστάζεις, ούτε βαριέσαι, ούτε κουράζεσαι, ούτε ό νους σου τρέχει άλλου,  πολλή  περισσότερο πρέπει να δείχνεις προσοχή και σεβασμό, όταν συνομιλείς με αυτόν τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό!Γέρων Γερμανός Σταυροβουνιώτης


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ.

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ...
Ή προσευχή είναι μία ανάγκη της ψυχής πού υπαγορεύεται από τήν αντίληψη της μικρότητας και αδυναμίας τού ανθρώπου και της εξάρτησης του από τον Θεό. Αύτή ή ανάγκη σπρώχνει τον άνθρωπο να εξυψωθεί με το πνεύμα του με τον Θεό, να επικοινωνήσει μαζί Του και να ζητήσει από τήν παντοδυναμία Του, τήν απαραίτητη ενίσχυση γιά τον αγώνα της ζωής, τον φωτισμό και τήν καθοδήγηση από τήν πανσοφία Του, τον οίκτο και τήν συγγνώμη από τήν ευσπλαχνία Του.
Διονύσιος Κυκκώτης Επίσκοπος Μαρεώτιδος

Νά συμπαρασταθούμε μέ θυσίες στόν άγώνα των Ελλήνων άδελφών μας.

Νά συμπαρασταθούμε μέ θυσίες στόν άγώνα των Ελλήνων άδελφών μας, προπαντός μέ χρήματα. Τί χρειάζονται οί χιλιάδες των πλουσίων, άν πρόκειται νά σκλαβωθούν στόν ναζισμό καί τόν φασισμό; Θά πάει πάλιν τό χρήμα χωρίς νά μείνει ή τιμή! Τί χρειάζονται τά χρυσά δακτυλίδια καί τά βραχιόλια καί ρολόγια των γυναικών μας; ’Άν τά άφήσουμε, κινδυνεύουμε νά άγοράσουμε μέ αύτά τήν τιμή τών θυγατέρων μας, πού δέν άγοράζεται.Πατήρ Σολομών Παναγίδης.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ.

Το θρησκευτικό και το πατριωτικό συναίσθημα αλληλοσυνδέονται.Το θρησκευτικό και το πατριωτικό συναίσθημα αλληλοσυνδέονται. Διότι, όταν ό Θεός έφύσησε τήν ψυχήν εις τον άνθρωπον, ό άνθρωπος αμέσως είδε μπροστά του Θεόν δημιουργόν (θρησκείαν) και γην πάνω στήν όποια στεκόταν (πατρίδα). Οφείλει λοιπόν ό άνθρωπος διά τήν εύτυχίαν του, να διακατέχεται από αυτά τα δύο συναισθήματα. Να υπερασπίζει με αυταπάρνηση τήν πατρίδα του με τήν βοήθεια τού Θεού.


Γαβριήλ Καραπατάκης Αρχιμανδρίτης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ.

THE RIGHT HAND OFF AGIOS BIGMARTYR MERCURIOS WITH THIS HEAT AND KILL WITH AN ARROW THE EMPEROR JULIAN THE APOSTATE.NOW AT VRONTIANI SAMOS MANASTERY.THE RIGHT HAND OFF AGIOS BIGMARTYR MERCURIOS WITH THIS HEAT AND KILL WITH AN ARROW THE EMPEROR JULIAN THE APOSTATE.NOW AT VRONTIANI SAMOS MANASTERY. 

ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ.